Bouwkundige inspecties

Bij het kopen van onroerend goed zoals een huis of bedrijfspand komen nogal wat zaken om de hoek kijken waarbij natuurlijk in eerste instantie ‘het goede gevoel’ aanwezig moet zijn.

Maar een huis of bedrijfspand kopen is niet iets wat men regelmatig doet en het is dan ook niet verwonderlijk dat men zich laat adviseren door diverse specialisten, simpelweg om valkuilen te vermijden. Een van de mogelijke valkuilen is het kopen van een pand met grote bouwkundige gebreken. Als koper heeft u namelijk de wettelijke verplichting tot nader onderzoek.

Het is daarom raadzaam om Meijer & van Eerden als deskundige de woning of het bedrijfspand te laten inspecteren. Met deze uitgebreide visuele inspectie wordt de woning geheel nagelopen en mogelijke gebreken geconstateerd en in een heldere rapportage verwerkt.

In deze rapportage wordt per geconstateerd punt een kostenpost opgenomen voor noodzakelijk onderhoud waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen direct noodzakelijke kosten of kosten op termijn.

Ons inspectierapport is opgebouwd volgens NEN2767 en voldoet aan de voorwaarden die door NHG (Nationale Hypotheek Garantie) gesteld worden.

Wij raden het aan om tijdens een inspectie mee te lopen met de inspecteur. Bijzonderheden, onderhoudsadviezen, ernst, intensiteit of grootte van gebreken kunnen dan ter plaatse worden uitgelegd hetgeen zonder uitzonderingen altijd als zeer positief en informatief wordt ervaren.

aankoopkeuring

bouwkundige inspecties nhg keuring aankoopkeuring bouwtechno keuring bouwtechnische keuring