Nieuwbouw controle en oplevering


Bouwcontrole

Een oplevering vindt plaats op basis van een ‘visuele inspectie’ hetgeen inhoud dat onder meer constructies, installaties en –onderdelen, isolatie etc. veelal aan het einde van het bouwproces niet meer te beoordelen zijn.

Controle tijdens de bouw is daarom minstens zo belangrijk als een opleveringskeuring. Hierbij kunnen mogelijke gebreken, misvattingen omtrent het meer- en minderwerk vroegtijdig worden gesignaleerd en in goed overleg met de uitvoerende partij worden besproken. In overleg met de koper bepalen wij vooraf het aantal controlemomenten, veelal tijdens de cruciale momenten in de uitvoering van het werk. Maar deze controlemomenten kunnen tijdens het bouwproces, indien de kwaliteit van het werk dit vereist of toelaat, in overleg natuurlijk altijd worden aangepast.

meijer_van_eerdn_bouwkundigadviesbureau_bouwcontrole

Begeleiden bij oplevering

Het begeleiden van de koper bij oplevering van zijn nieuwbouw woning is haast een vanzelfsprekendheid omdat deze in het algemeen onvoldoende deskundig is om de nieuwbouw woning te beoordelen naar de geldende normen.

Deze inspectie van de nieuwbouw woning cq het begeleiden van de koper houdt in dat wij de woning controleren op mogelijke gebreken, in overleg nagaan dat al het meer- en minderwerk is uitgevoerd en het controleren dat de geconstateerde zaken op het proces verbaal van oplevering staan vermeld. Daarbij is het logisch dat wij de koper adviseren bij eventuele geschillen tijdens maar ook na de oplevering.

Berkel & Rodenrijs, Zivlergracht 38 005