Vooropnames en bouwschades


Bouwschade

In de loop der jaren is ons bureau bij de meest uiteenlopende schade gevallen ingeschakeld.

Onze werkzaamheden kunnen hierbij variëren van het achterhalen van de oorzaak van de schade tot aan het begeleiden van herstelwerkzaamheden.

Aan de hand van de gevolgen kan in de meeste gevallen de oorzaak van de schade worden achterhaald. Is het echter noodzakelijk om extra onderzoek, bijvoorbeeld middels metingen, te verrichten dan schakelen wij, in overleg met onze klant, een specialist in.

Vooropname

Aan de hand van onze bevindingen stellen wij een rapportage op hoe de schade adequaat kan worden verholpen. Afhankelijk van de mogelijke randvoorwaarden c.q. esthetische eisen die onze opdrachtgever stelt, kunnen wij een plan van aanpak en een begroting opstellen.

Een vooropname is vaak wenselijk indien er in de nabije omgeving (bouw)werkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij schade kan ontstaan een gebouwen en/of bestrating.

Door de bestaande situatie vooraf goed vast te leggen kan achteraf eenvoudig worden gecontroleerd of, en zo ja, in welke mate schade is ontstaand naar aanleiding van de werkzaamheden.

Het vastleggen van de huidige situatie gebeurd met digitale foto opnames en een omschrijving hiervan. Deze informatie wordt door ons bureau digitaal opgeslagen maar kan, indien wenselijk ook notarieel worden vastgelegd en opgeslagen.

Vanzelfsprekend is het mogelijk om naderhand, als er onverhoopt toch schade is ontstaan, ons bureau als intermediair in te schakelen. Wij bemiddelen met de betrokken partijen hoe de schade wordt verholpen, dan wel middels een vergoeding wordt afgekocht.

vooropname