Werkzaamheden tuin rondom LDS Tempel in Zoetermeer begonnen.


Nadat vorig jaar al werkzaamheden aan het nieuwe parkeerterrein hun aanvang hadden genomen, is er inmiddels begonnen met de echte tuinwerkzaamheden. Deze operatie die uit twee delen bestaat: tuintechnisch en bouwkundig zal naar verwachting gereed zijn in de tweede helft van 2016.