Tag Archives: gemeente


Meerjaren Onderhoudsprognoses woningen en bedrijfsruimten in Rotterdam-Zuid


De inspecties voor het opstellen van de Meerjaren Onderhoudsprognoses voor de 1175 woningen en bedrijfsruimten in Rotterdam-Zuid zijn volop in uitvoering door onze inspecteurs van het bouwkundig adviesbureau. Opdrachtgever is de gemeente Rotterdam. De gemeente beoogt met deze opdracht om de eigenaren van de betreffende woningen en bedrijfsruimten inzicht te verschaffen in de onderhoudsbehoefte en verduurzamings-potentie van hun eigendom.  

meijer_van_eerden_ingenieursbureau_mjop_gemeente_rotterdam