Renovatie school Bokkenweide Zoetermeer

In opdracht van de Gemeente Zoetermeer, hebben wij onlangs een ontwerp gemaakt voor de renovatie van het schoolgebouw aan de Bokkenweide in Zoetermeer.

Hierbij werd de binnenkant van het gebouw aangepakt en kreeg ook het schoolplein een nieuwe look.

Voor dit plan hebben wij tevens de vergunningen aangevraagd en hadden wij een adviserende rol bij de uitvoering ervan.

Het gebouw zal in gebruik worden genomen door de “Parachute” een onderdeel van de Leo Kanner Onderwijsgroep. Dit is onderwijs voor leerlingen die speciale zorgbehoeften hebben op gedrags- en psychiatrisch gebied.

Oplevering project: tweede kwartaal 2017