Inspecties op de bouwplaats

Veiligheid op de bouwplaats

De bouwplaats is een bijzondere en unieke (werk)omgeving. Het kan ook een gevaarlijke werkomgeving zijn. Nog steeds gebeuren er jaarlijks (te)veel ongelukken op de bouwplaats. Wij kennen als geen ander het bouwproces en de gevaren die tijdens de werkzaamheden kunnen optreden.

Wij voeren al jaren onafhankelijke veiligheidsinspecties uit op bouwplaatsen van onze cliënten. Deze cliënten variëren van particulieren, fastfood ketens tot aan oliemaatschappijen. Onze mensen zijn VCA-VOL gecertificeerd en kennen de specifieke gevaren en risico’s die kunnen optreden op de bouwplaats.

Bouwinspecties

Naast de veiligheidscontroles voeren wij ook kwaliteitscontroles uit tijdens de bouw. Controle tijdens de bouw is minstens zo belangrijk als een opleveringskeuring. Hierbij kunnen mogelijke gebreken, misvattingen omtrent het meer- en minderwerk vroegtijdig worden gesignaleerd en in goed overleg met de uitvoerende partij worden gesproken. In overleg met de opdrachtgever bepalen wij vooraf het aantal controlemomenten, veelal tijdens cruciale momenten in de uitvoering van het werk.

Een oplevering vindt plaats op het moment dat de bouwer aangeeft gereed te zijn met het werk. Het is een belangrijk juridisch moment waarbij op basis van een visuele inspectie het gebouwde wordt geïnspecteerd. Tijdens deze inspectie wordt vastgesteld welke punten er dien te worden opgelost en welk tijdsbestek de bouwer hiervoor heeft. Wij bieden begeleiding bij dergelijke opleveringen en hebben kennis van de geldende regelgeving en normen.