Meerjaren onderhoudsplanning

Een meerjarenonderhoudsplanning is bedoeld om inzicht te krijgen in het technische en daarmee samenhangende financiële beheer van gebouwen en installaties.

Ons bureau voert de meerjarenonderhoudsplanning uit volgens NEN-2767 Conditiemeting van Gebouwen, waarmee de technische conditie op eenduidige wijze wordt vastgesteld.

Enerzijds wordt bij het vaststellen volgens de NEN-2767 de huidige technische staat van het bouwdeel bepaald. Anderzijds geeft het inzicht in de benodigde bouwkosten dan wel investeringskosten voor wat betreft veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het bouwdeel. Het is daarbij mogelijk om dit inzicht voor nabije toekomst tot over een langere periode en zelfs over enkele decennia te geven.

Doordat het detailniveau kan worden aangepast, kan eenvoudig gestuurd worden op strategisch vastgoedbeleid, maar net zo eenvoudig op de uitvoering van het onderhoud. Aan de hand van de prognose kunnen dus de reserveringen voor het jaarbudget worden bepaald of wat hiertoe dient te worden opgebouwd, het tijdig uitvoeren dan wel gecontroleerd uitstellen van onderhoud, controleren van aangeleverde offertes, etc. Dit kan van een object, maar ook van meerdere objecten.

meerjarenonderhoudsprognose

meerjarenonderhoudsprognose meerjarenonderhoudsplanning