Meerjarenonderhoudsplanning


Meerjarenonderhoudsplanning

Onvoldoende inzicht in de bouwkundige staat van uw onroerend goed kan leiden tot achterstallig onderhoud. Daarom moet elke gebouweigenaar en/of VvE van een appartementencomplex jaarlijks een bedrag reserveren voor het groot onderhoud van het gebouw.

Een goede manier om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen is via een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Hierin staat precies:

  1. welke onderhouds- en herstelwerkzaamheden plaats moeten vinden;
  2. welke duurzaamheidsmaatregelen eventueel kunnen worden opgenomen;
  3. wanneer deze werkzaamheden moeten plaatsvinden in een periode van 15 jaar;
  4. wat de kosten van de werkzaamheden zijn.

De gebouweigenaar of VvE weet dan hoeveel zij jaarlijks moet reserveren om het onderhoud te kunnen betalen.

Meijer & van Eerden Adviesbureau vervaardigt deze MJOP’s voor haar klanten. Heeft u reeds een MJOP maar is deze niet up to date? Ook geen probleem, updates van bestaande MJOP’s kunnen wij ook verzorgen.

Wilt u hier meer informatie over? Stuur ons gerust een e-mailtje of  bel ons, wij staan u graag te woord.

meijer-van-eerden-adviesbureau-meerjarenonderhoudsplanning