Koolmonoxidevergiftiging


Jaarlijks sterven er nog steeds 11 mensen aan de gevolgen van een koolstofmonoxide vergiftiging. Dat zijn er 11 teveel. Daarom hebben de Brandweer Nederland en de Brandwondenstichting afgelopen februari campagne gevoerd om dit aantal naar beneden te schroeven.

Er sterven niet alleen nog steeds mensen aan koolmonoxidevergiftiging. Er belanden jaarlijks ook nog eens 150 mensen in het ziekenhuis als gevolg van deze vergiftiging. Brandweer Nederland en Brandwondenstichting vonden het tijd het bewustzijn van de Nederlanders te verhogen. Ook na de campagne is het belangrijk u bewust te zijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging.

Wat is koolmonoxidevergiftiging eigenlijk?
Koolmonoxide is een zeer giftig gas dat vrijkomt bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas of hout. Slecht onderhouden kachels of defecten van de branders zijn vaak de oorzaak van deze onvolledige verbranding. Maar ook gescheurde, losgekoppelde, verroeste of gecorrodeerde afvoerpijpen en gescheurde gemetselde schoorsteenkanalen kunnen koolmonoxide vrijlaten. Als vervolgens uw woning ook slecht is geventileerd, loopt u een groot risico op vergiftiging.

Hoe weet ik of er koolmonoxide in mijn woning is vrijgekomen?
Het grote gevaar van koolmonoxide is dat u het, in tegenstelling tot gewoon gas, niet ruikt. U kunt dus bewusteloos raken voordat u het door hebt. Het is daarom belangrijk dat u weet hoe u koolmonoxide kunt herkennen.

  • Een lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid zijn de eerste symptomen van een koolmonoxidevergiftiging.
  • Vervolgens voelt u een versnelde hartslag, verwarring en slaperigheid optreden.

Dat zijn de tekenen dat u direct actie moet ondernemen. Bij een hoge concentratie koolmonoxide zijn de gevolgen ernstiger, denk aan bewusteloosheid, coma en mogelijk overlijden. Een snelle actie is dus noodzakelijk

Wat moet ik doen als ik denk dat er koolmonoxide in mijn woning is vrijgekomen?
Breng uzelf en anderen in veiligheid door direct uit de vergiftigde ruimte te vertrekken, de frisse lucht in. Vervolgens:

  • waarschuwt  u eventuele andere huisgenoten
  • zet uw deuren en ramen wagenwijd open
  • schakelt u (indien mogelijk) de bron uit
  • belt u 112

Houd bij deze acties wel altijd uw eigen veiligheid in de gaten.

Hoe kan ik een koolmonoxidevergiftiging voorkomen?
Voorkomen is beter dan genezen. Zorg daarom dat u een koolmonoxidevergiftiging voorkomt. Onderhoud is hierbij het sleutelwoord. Laat uw kachel, schoorsteenpijp of andere haard jaarlijks controleren door een vakman. De ventilatie en het rookkanaal van het verbrandingstoestel moet ook meegenomen worden in deze check. Zorg daarnaast altijd voor een goede ventilatie van het vertrek waar het verbrandingstoestel staat. Houd het rooster of de ventilatieopening te allen tijde vrij.

Bent u er nog niet helemaal gerust op? Plaats dan een koolmonoxidemelder in huis. Deze meldt wanneer er een te hoge concentratie koolmonoxide in huis bevindt, waardoor u op tijd actie kunt ondernemen, zonder ernstige gevolgen.