Meijer_van_Eerden_Bouwkundig_Adviesbureau_keuring_017