Maatregelen Corona virus


Geachte relaties, aspirant huizenkopers,

Langs deze weg willen wij u melden dat ons bureau uiteraard de maatregelen genomen om het Corona virus in te dammen opvolgt. Uw en onze gezondheid staan ten alle tijden voorop.

Ons bureau is open, er zijn voldoende middelen aanwezig om handen te wassen, wij houden afstand van elkaar, schudden geen handen en personeel wat zich niet goed voelt, vragen wij thuis te blijven.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.