Keuring met mondelinge rapportage


Gelukkig treffen onze inspecteurs ook woningen aan waar de staat van onderhoud zeer goed is tot zelfs uitmuntend.

Dan kunnen wij volstaan met een mondelinge rapportage, al dan niet met een korte uitleg per e-mail.