BP tankstation Rosmalen opgeleverd


Vandaag is het tankstation BP “Hintham” Rosmalen opgeleverd. Het betrof hier site refresh werkzaamheden en het vervangen de bestaande wasboxen. Ons bureau verzorgde in opdracht van Global Alliance het tekenwerk en het projectmanagement.