Bouwkundige informatiepagina


Het bouwen van een huis is complex. Tijdens de bouw krijgt u te maken met veel bouwkundige termen. Maar ook jaren later kunnen er zaken optreden die om uitleg vragen.
Speciaal daarvoor hebben wij een “Kennisbank?” pagina geplaatst op onze website. Hier vindt u alle bouwkundige informatie die u nodig heeft.

De pagina is nog in opbouw, in de loop van de komende maanden zal een en ander worden aangevuld EN bijgevuld. Staat hetgene wat U graag wilt weten er (nog) niet op, dan horen wij dat graag van u!

Algemene bouwkundige informatie.