Aanvullende maatregelen Corona Virus


Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat er steeds strengere maatregelen getroffen worden om de verspreiding van de het Corona-virus zoveel mogelijk te beperken.

In de uitvoering van onze keuringen en andere werkzaamheden volgen wij, zoals eerder gezegd, de maatregelen die door het RIVM zijn ingevoerd. Zowel binnen als buiten ons kantoor zijn deze maatregelen merkbaar. Uw en onze gezondheid staat te allen tijde voorop!

Voor bezoek aan ons kantoor zijn de navolgende maatregelen getroffen:

  • Handgel aanwezig op de balie van onze receptie
  • In toiletruimte zijn papieren handdoekjes aanwezig, evenals een zeepdispenser met sensor en een prullenbak met sensor
  • Wij houden afstand van elkaar
  • Wij schudden geen handen, maar begroeten op afstand
  • Personeel wat zich ziek voelt blijft thuis

Onze aanvullende maatregelen zijn voor bezoek op locatie en bouwkundige keuringen:

  • Wij houden 1,5 meter afstand van elkaar, begroeten op afstand en schudden geen handen
  • Een bouwtechnische keuring kan plaatsvinden als er maximaal drie personen aanwezig zijn: koper , de makelaar en de bouwkundige inspecteur
  • Bij het verrichten van een bouwtechnische keuring, verzoeken wij u om zorg te dragen dat er niet meer dan 1 persoon c.q. 2 personen zich bevinden  in een ruimte indien het niet mogelijk is om de 1,5 meter afstand van elkaar te houden
  • Wij verzoeken u niet te dicht in de buurt van de inspecteur te komen en niet over hem heen te hangen tijdens de uitvoering van zijn inspectie van bijvoorbeeld de kruipruimte e.d

Mocht u voordat de keuring plaatsvindt symptomen vertonen die mogelijk op corona zouden kunnen wijzen, dan kunt u de keuring kosteloos annuleren of verzetten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.