Meerjaren onderhoudsprognose


Een meerjarenonderhoudsprognose is bedoeld om inzicht te krijgen in het technische en daarmee samenhangende financiële beheer van gebouwen en installaties.

Ons bureau hanteert hiervoor een speciaal hiervoor ontwikkeld programma namelijk O-prognose. Met dit softwarepakket kan volgens de NEN-2767 Conditiemeting van Gebouwen de technische conditie op eenduidige wijze worden vastgesteld.

Enerzijds wordt bij het vaststellen volgens de NEN 2767 de huidige technische staat van het bouwdeel bepaald. Anderzijds geeft het inzicht in de benodigde onderhoudskosten dan wel investeringskosten voor wat betreft veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het bouwdeel. Het is daarbij mogelijk om dit inzicht voor de nabije toekomst tot over een langere periode en zelfs over enkele decennia te geven.

Doordat het detailniveau kan worden aangepast kan eenvoudig worden gestuurd op strategisch vastgoedbeleid, maar net zo eenvoudig op de uitvoering van het onderhoud. Aan de hand van de prognose kunnen dus de reserveringen voor het jaarbudget worden bepaald of wat hiertoe dient te worden opgebouwd, het tijdig uitvoeren dan wel gecontroleerd uitstellen van onderhoud, controleren van aangeleverde offertes  etc.

meerjarenonderhoudsprognose