Bouwkundige keuring


Aankoopkeuring 

Bij het kopen van onroerend goed als een huis of bedrijfspand komen nogal wat zaken om de hoek kijken waarbij natuurlijk in eerste instantie ‘het goede gevoel’ aanwezig moet zijn. Maar een huis kopen is niet iets wat men regelmatig doet en het is dan ook niet verwonderlijk dat men zich laat adviseren door diverse specialisten. Simpelweg om valkuilen te vermijden. Een van de mogelijke valkuilen is het kopen van een huis met grote gebreken. Als koper heeft u namelijk de wettelijke verplichting tot nader onderzoek.

Daarom is het raadzaam om Meijer & van Eerden als deskundige de woning te laten inspecteren. Met deze uitgebreide visuele inspectie wordt de woning geheel nagelopen en mogelijke gebreken geconstateerd en in een heldere rapportage verwerkt.

In deze rapportage wordt per geconstateerd punt een bedrag opgenomen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen direct noodzakelijk onderhoud of onderhoud op termijn.

Het blijkt in de praktijk dat het altijd raadzaam is om tijdens een inspectie mee te lopen met de inspecteur. Bijzonderheden, onderhoudsadviezen, ernst, intensiteit of grootte van gebreken kunnen dan ter plaatse worden uitgelegd hetgeen zonder uitzonderingen altijd als zeer positief en informatief wordt ervaren.

Mocht de klant later toch nog vragen hebben, is het bijna vanzelfsprekend dat wij hier vrijblijvend antwoord op geven op technisch, financieel of juridisch vlak.

aankoopkeuring

 

Verkoopkeuring

Het uitvoeren van een bouwkundige inspectie met een heldere rapportage geeft aan een potentiele koper duidelijkheid over de bouwkundige staat van de woning.

Daarbij geldt ook dat u als verkoper een meldingsplicht heeft over mogelijke gebreken die aan de woning zitten. Door het laten uitvoeren van een inspectie voorkomt u een aansprakelijk stelling als na de verkoop toch visuele gebreken aan het licht komen.

Wilt u weten wat een keuring kost? Klik dan hier.

 

aankoopkeuring