Mededelingen omtrent Corona Virus

Maatregelen rondom COVID-19.

Ons kantoor is geen openbare ruimte en daarom sluiten wij niet. Uiteraard houden wij ons aan de op een bepaald moment geldende maatregelen. Wie thuis kan werken doet dat, we houden afstand, wassen vaak onze handen en blijven bij klachten thuis. Dat vragen wij ook van u. Daarnaast zorgen we ervoor zoveel mogelijk besprekingen online te voeren. Het fysieke bezoek aan ons kantoor blijft zo tot een minimum beperkt. Komt u wel bij ons op kantoor, dan kunt u uw handen ontsmetten en is onze spreekkamer ruim genoeg om voldoende afstand te houden. Ook zorgen wij ervoor dat alle binnenruimtes zoveel mogelijk worden geventileerd en zijn er in de ruimtes waar meerdere mensen aanwezig zijn CO2 meters geplaatst.

Voor wat betreft het uitvoeren van bouwkundige keuringen, verandert er niks. Wij volgen hierbij de afspraken die de NVM heeft gemaakt en verzoeken u vriendelijk het volgende in acht te nemen bij een keuring:

Keuringen kunnen doorgaan, want een te bezichtigen of bouwkundig keuren van een woning is géén privésituatie maar een werksituatie. Wij verzoeken u vriendelijk met het volgende rekening te houden:

 • Keuringen kunnen plaatsvinden, mits iedereen zich houdt aan de RIVM-maatregelen en iedereen gezond is
 • Keuringen vinden plaats met de keurder en maximaal twee personen van één huishouden en eventueel de aankoopmakelaar of huidige eigenaar/bewoner
 • Andere mensen zal worden verzocht buiten te wachten
 • Alle aanwezigen dragen een mondkapje, en daarnaast adviseren we het gebruik van handschoentjes

Voor bezoek aan ons kantoor zijn de navolgende maatregelen getroffen:

 • Handgel aanwezig bij binnenkomst en op de tafel in onze spreekkamer
 • In de toiletruimte zijn papieren handdoekjes aanwezig, evenals een zeepdispenser met sensor en een prullenbak met sensor
 • Wij houden afstand van elkaar
 • Wij schudden geen handen, maar groeten op afstand
 • Bij klachten blijft men thuis.

Onze aanvullende maatregelen zijn voor bezoek op locatie en bouwkundige keuringen:

 • Wij houden 1,5 meter afstand van elkaar, groeten op afstand en schudden geen handen
 • Bij het verrichten van een bouwtechnische keuring, verzoeken wij u om zorg te dragen dat er niet meer dan 1 persoon c.q. 2 personen zich bevinden  in een ruimte indien het niet mogelijk is om de 1,5 meter afstand van elkaar te houden
 • Wij verzoeken u niet te dicht in de buurt van de inspecteur te komen en niet over hem heen te hangen tijdens de uitvoering van zijn inspectie van bijvoorbeeld de kruipruimte e.d

Mocht u voordat de keuring plaatsvindt symptomen vertonen die mogelijk op corona zouden kunnen wijzen, dan kunt u de keuring kosteloos annuleren of verzetten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.