Mededelingen omtrent Corona Virus

In de uitvoering van onze keuringen en andere werkzaamheden volgen wij de maatregelen die door de Rijksoverheid zijn ingevoerd.

Voor bezoek aan ons kantoor zijn de navolgende maatregelen getroffen:

  • Handgel aanwezig bij binnenkomst en op de tafel in onze spreekkamer
  • In de toiletruimte zijn papieren handdoekjes aanwezig, evenals een zeepdispenser met sensor en een prullenbak met sensor
  • Wij houden afstand van elkaar
  • Wij schudden geen handen, maar groeten op afstand
  • Bij klachten blijft men thuis.

Onze aanvullende maatregelen zijn voor bezoek op locatie en bouwkundige keuringen:

  • Wij houden 1,5 meter afstand van elkaar, groeten op afstand en schudden geen handen
  • Bij het verrichten van een bouwtechnische keuring, verzoeken wij u om zorg te dragen dat er niet meer dan 1 persoon c.q. 2 personen zich bevinden  in een ruimte indien het niet mogelijk is om de 1,5 meter afstand van elkaar te houden
  • Wij verzoeken u niet te dicht in de buurt van de inspecteur te komen en niet over hem heen te hangen tijdens de uitvoering van zijn inspectie van bijvoorbeeld de kruipruimte e.d

Mocht u voordat de keuring plaatsvindt symptomen vertonen die mogelijk op corona zouden kunnen wijzen, dan kunt u de keuring kosteloos annuleren of verzetten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.