Vooropnames


Een vooropname is vaak wenselijk indien er in de nabije omgeving (bouw)werkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij schade kan ontstaan aan gebouwen of bestrating.

Door de bestaande situatie vooraf goed vast te leggen kan achteraf eenvoudig worden gecontroleerd of, en zo ja, in welke mate schade is ontstaan naar aanleiding van de werkzaamheden.

Het vastleggen van de huidige situatie gebeurt met digitale foto opnames en een omschrijving hiervan. Deze informatie wordt door ons kantoor digitaal opgeslagen maar kan, indien volledige onafhankelijkheid gewenst is ook notarieël worden vastgelegd en opgeslagen.

Vanzelfsprekend is het mogelijk om naderhand, als er onverhoopt toch schade is ontstaan, ons bureau als intermediair in te schakelen. Wij bemiddelen met de betrokken partijen hoe schade wordt verholpen dan wel middels een vergoeding wordt afgekocht.

vooropname